عضو کانال یوتیوب ما شوید.

قالب‌های پرکاربرد regex

قالب‌های پرکاربرد regex
قالب‌های پرکاربرد regex

قالب‌های پرکاربرد regex

در این نوشته یک لیستی از قالب‌های پرکاربرد عبارات منظم regex را در این نوشته لیست کرده ایم.

همراه ما باشید.

 

قالب‌های پرکاربرد regex

لیست قالب های پرکاربرد عبارات منظم regex را در لیست زیر مشاهده می کنید:

آدرس ایمیل
/^[a-zA-Z0-9._-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,4}$/

آدرس وب
/^(https?|ftp):\/\/[^\s\/$.?#].[^\s]*$/i";

نام کاربری (به همراه آندرلاین)
/^[a-zA-Z0-9_]+$/

رمزعبور (حداقل ۸ کاراکتر-حداقل یک حرف بزرگ و کوچک و عدد و کاراکتر ویژه)
/^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*\d)(?=.*[@$!%*?&])[A-Za-z\d@$!%*?&]{8,}$/

اعتبارسنجی تاریخ YYYY-MM-DD
/^\d{4}-\d{2}-\d{2}$/

تگ های اچ تی ام ال
/<[^>]+>/

فقط اعداد
/^[0-9]+$/

فقط حروف
/^[a-zA-Z]+$/

فقط حروف و اعداد
/^[a-zA-Z0-9]+$/

رنگ هگزا دسیمال
/^#([A-Fa-f0-9]{6}|[A-Fa-f0-9]{3})$/

شماره کارت خارجی
/^\d{4}-\d{4}-\d{4}-\d{4}$/

آی پی نسخه ۴
/^\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}$/

شماره تلفن خارجی
/^\(?\d{3}\)?[-.\s]?\d{3}[-.\s]?\d{4}$/

شماره تلفن ایرانی
/^(\\+98|0)?9\\d{9}$/

شماره موبایل ایرانی
/^09(1[0-9]|3[1-9])-?[0-9]{3}-?[0-9]{4}$/

پیداکردن فاصله یا space
/\s+/

اعداد مثبت
/^[1-9]\d*$/

اعداد منفی
/^-[1-9]\d*$/

پیداکردن ویژگی‌ها یا خصیصه‌های تگ‌های اچ تی ام ال
/([a-zA-Z-]+)="([^"]*)"/

اعتبارسنجی ساعت HH:MM
/^(0[0-9]|1[0-9]|2[0-3]):[0-5][0-9]$/

کدپستی خارجی
/^\d{5}(-\d{4})?$/

کدپستی ایران
/^[0-9]{11}$/

بخش اعشاری عدد اعشاری
/^\d+(\.\d+)?$/

فقط حروف انگلیسی به همراه آندرلاین
/^[a-zA-Z0-9_]+$/

شماره ملی ایرانی
/^[0-9]{10}$/

UUID
/^[a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[1-5][a-fA-F0-9]{3}-[89abAB][a-fA-F0-9]{3}-[a-fA-F0-9]{12}$/

آی دی یوتیوب
/^[a-zA-Z0-9_-]{11}$/

تگ های مارک داون
/!\[([^\]]*)\]\(([^)]+)\)/

توکن JWT
/^([a-zA-Z0-9-_=]+)\.([a-zA-Z0-9-_=]+)\.([a-zA-Z0-9-_.+/=]+)$/

فرمت فایل
/\.([a-zA-Z0-9]+)$/

آی پی نسخه ۶
/^([0-9a-fA-F]{1,4}:){7,7}[0-9a-fA-F]{1,4}$/

پیداکردن کلاس های سی اس اس
/\.[a-zA-Z0-9_-]+/

اعداد علمی مثبت و منفی
/^-?\d+(\.\d+)?([eE][+-]?\d+)?$/

 

اگر قالب‌های پرکاربردی را در دسترس دارید در بخش نظرات این نوشته برای ما بنویسید.

موفق باشید.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]